κίτρινη κάρτα

Φαρμακοεπαγρύπνηση-Ηλεκτρονική κίτρινη κάρτα

Ηλεκτρονική κίτρινη κάρτα Τι είναι η κίτρινη κάρτα; Η Κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Αν παίρνετε για ιατρικό λόγο φάρμακο ή φάρμακα, και πιστεύετε ότι παρουσιάζετε  κάποια πιθανή  ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει σχέση με τα φάρμακα σας,   συμπληρώστε την παρακάτω  φόρμα και στείλτε την  στον Ελληνικό [...]