Νέα & Άρθρα

11η συνάντηση της 2ης Ομάδας Αυτοδιαχείρισης

Δεύτερο πρόγραμμα Αυτοδιαχείρισης

Δεύτερο πρόγραμμα Αυτοδιαχείρισης

Δεύτερο πρόγραμμα Αυτοδιαχείρισης

Μετά το αυξημένο ενδιαφέρον που υπήρξε στην πρώτη ανακοίνωση του Προγράμματος Αυτοδιαχείρισης (Π.Α.) και τις επιτυχημένες συναντήσεις που έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί, η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ξεκινά ένα δεύτερο κύκλο συναντήσεων. Η δομή του Προγράμματος θα είναι η ίδια αλλά οι συναντήσεις θα γίνονται Σάββατο πρωί (12:00 με 13:30) ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν και άτομα που εργάζονται τις υπόλοιπες ημέρες.

Σκοπός του Π.Α. αποτελεί η παροχή στα άτομα με ρευματικά νοσήματα επαρκούς πληροφόρησης ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητα τους με μεγαλύτερη ευκολία, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης.

Το πρόγραμμα δομείται και υλοποιείται με τρόπο που να προάγει την ενδυνάμωση των ατόμων με  ρευματικά νοσήματα, την κινητοποίηση του καθενός αλλά και την μεταξύ τους αλληλοϋποστήριξη. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα συντονίζεται από άτομα με ρευματικά νοσήματα και εμπλουτίζεται με τη συνεργασία επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε σχετικές με την πάθηση υπηρεσίες. Οι θεματικές ενότητες που θα επεξεργαστούμε προσεγγίζονται μέσα από βιωματικές ασκήσεις και με τρόπο που προάγει την ελεύθερη έκφραση των συμμετεχόντων ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν καλύτερα οι ανάγκες του καθενός ξεχωριστά.

Στο τέλος κάθε συνάντησης θα πραγματοποιείται αξιολόγηση του Π.Α. από τους συμμετέχοντες με σκοπό τη βελτίωση του.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Π.Α. βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των συντονιστών.

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει σε μια πρώτη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ατόμων με ρευματικά νοσήματα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και θεραπείας.

Δομή προγράμματος:   

    Ο τόπος διεξαγωγής του Π.Α. είναι τα γραφεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α , Κυψέλης 2. Το Π.Α. θα υλοποιηθεί σε 12 συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται σε δεκαπενθήμερη συχνότητα, από τις 23 Ιανουαρίου 2016 μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2016. Η διάρκεια κάθε συνάντησης έχει οριστεί στα 90 λεπτά. Από τις συναντήσεις αυτές οι δύο πρώτες θα είναι εισαγωγικές- γνωριμίας και η τελευταία θα έχει απολογιστικό χαρακτήρα.

Το ένα τρίτο κάθε συνεδρίας θα αφιερώνεται στην εισήγηση του προσκεκλημένου επαγγελματία. Με αφορμή την εισήγηση αυτή, στον υπόλοιπο χρόνο, θα γίνεται επεξεργασία της θεματικής ενότητας.
Το Π.Α. απευθύνεται σε άτομα με ρευματικά νοσήματα-εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου και προσφέρεται σε αυτά χωρίς κόστος.

Οι ομάδες θα αποτελούνται από 6 έως 12 άτομα και θα είναι ανοιχτές σε νέα μέλη μέχρι και τη δεύτερη συνεδρία.

Παρακάτω αναφέρονται σχηματικά οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν:

Θεματικές ενότητες:

1. Γνωρίζοντας το νόσημα μου
2. Η επαφή με το θεράποντα
3. Η φαρμακευτική αγωγή
4. Η επαφή με το σύστημα υγείας
5. Υπηρεσίες Πρόνοιας – ΚΕΠΑ – Δικαιώματα ΑΜΕΑ
6. Ψυχική Υγεία – Υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον
7. Διευκόλυνση λειτουργικότητας στην καθημερινότητά
8. Άσκηση – Διατροφή
9. Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης της πάθησης

Δηλώσεις συμμετοχής ως την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου στη γραμματεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α
Τηλεφωνικά: 210 8847268 (10.00 – 14.00 καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου)

Email: info@arthritis.org.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας