Νέα & Άρθρα

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΗΜΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα έλαβε μέρος στην παγκόσμια έρευνα για την κατάταξη των φαρμακευτικών εταιρειών από την πλευρά του ασθενή που διεξήχθη το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2018- Φεβρουαρίου 2019.

Η παγκόσμια έρευνα διεξήχθη σε 18 γλώσσες και το προφίλ των ομάδων ασθενών που έλαβαν μέρος ήταν συνολικά 1.500 ομάδες ασθενών από 78 χώρες, καλύπτοντας 102 ιατρικές ειδικότητες εκ των οποίων το 61% ήταν ομάδες ασθενών σε εθνικό επίπεδο και το 9% ήταν ομάδες ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περισσότερα