Νέα & Άρθρα

EΛ.Ε.ΑΝ.Α. Ν. Αχαΐας:Aξιολόγηση του προγράμματος Εκπαίδευσης και Αυτοδαχείρισης

EΛ.Ε.ΑΝ.Α. Ν. Αχαΐας:Aξιολόγηση του προγράμματος Εκπαίδευσης και Αυτοδαχείρισης

EΛ.Ε.ΑΝ.Α. Ν. Αχαΐας:Aξιολόγηση του προγράμματος Εκπαίδευσης και Αυτοδαχείρισης

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αυτοδιαχείρισης της ασθένειας υλοποιήθηκε σε 12 συναντήσεις και απευθύνεται σε άτομα με ρευματικά νοσήματα-εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου μας.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να προάγει την ενδυνάμωση των ατόμων με ρευματικά νοσήματα, την κινητοποίηση του καθενός αλλά και τη μεταξύ τους αλληλοϋποστήριξη.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα συντονίσθηκε από άτομα με ρευματικά νοσήματα και εμπλουτίσθηκε με τη συνεργασία επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε σχετικές με την πάθηση υπηρεσίες.

Οι θεματικές ενότητες που θα επεξεργαστήκαμε σκοπό είχαν να προάγουν την ελεύθερη έκφραση των συμμετεχόντων ώστε να καλυφθούν, όσο το δυνατόν καλύτερα, οι ανάγκες του καθενός ξεχωριστά.

Οι εισηγητές ήταν εθελοντές επαγγελματίες και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσφορά τους στο πρόγραμμα, καθώς και τους συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον και τη δέσμευση τους.

Στο τέλος της κάθε συνάντησης τα μέλη της ομάδας λάμβαναν γραπτή περίληψη των θεμάτων που αναλύονταν για πληρέστερη ενημέρωση.

Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι στόχοι του προγράμματος ήταν σαφείς και το σύνολο των θεμάτων ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους.

Όλοι οι εισηγητές ήταν πλήρως καταρτισμένοι και κάλυψαν τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι η χρονική διάρκεια της κάθε συνάντησης δεν ήταν αρκετή.

Στο επόμενο πρόγραμμα η ώρα να είναι 120 λέπτα.

Συντονίστρια: Δρ. Χρυσή Καλπίνη-Παπαδοπούλου BA, MSc, Ph.D τ. Καθηγήτρια ΑΤΕΙ Πάτρα

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.