Νέα & Άρθρα

Europe Lupus

Europe Lupus:Μια ένωση από 24 εθνικούς οργανισμούς

Europe Lupus:Μια ένωση από 24 εθνικούς οργανισμούς

 

Το Europe Lupus είναι μια ένωση από 24 μέχρι σήμερα εθνικούς οργανισμούς, προερχόμενους από 22 κράτη-μέλη στην Ευρώπη.

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αναγνωρισμένος, ο οποίος στηρίζει ανθρώπους με Λύκο.

Στόχος του είναι να γνωστοποιήσει το Λύκο ως ασθένεια σε όλη την Ευρώπη και σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας επίπεδο θεραπείας και στήριξη σε ανθρώπους με Λύκο και τις οικογένειές τους.

Επιπλέον, σκοπός του είναι να ενθαρρύνει τους ασθενείς και να στηρίξει τον τομέα της υγείας, καθώς και το κοινωνικό σύστημα την κρατών-μελών.

Τέλος, στοχοθετεί να επιτρέψει σε ανθρώπους με Λύκο να είναι ανεξάρτητοι και να αναγνωρίζονται ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Είναι ο τόπος συνάντησης, όπου οι εθνικοί σύλλογοι ανταλλάσσουν ιδέες, εμπειρίες και εγκαινιάζουν νέες πρωτοβουλίες. Αποτελεί θεσμό, ο οποίος φιλοδοξεί να εμπνεύσει και να παρουσιάσει χειροπιαστά στοιχεία για τις νέες εξελίξεις, έτσι ώστε το κάθε κράτος-μέλος να τα μεταφέρει στη χώρα του.

Στο Europe Lupus patient panel, που φέτος θα διεξαχθεί  11-13/3 στις Βρυξέλλες, τη χώρα μας θα εκπροσωπήσει η κα Άννα Καρλιάμπα, πρόεδρος του παραρτήματος Λάρισας της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Europe Lupus