Νέα & Άρθρα

Συνέδριο νοσούντων της EULAR 2016:Πρώτο βραβείο για τα "Δικαιώματα των Ασθενών"-Rights of patients

Συνέδριο νοσούντων της EULAR 2016:Πρώτο βραβείο για τα «Δικαιώματα των Ασθενών»-Rights of patients

Συνέδριο νοσούντων της EULAR 2016:Πρώτο βραβείο για τα «Δικαιώματα των Ασθενών»-Rights of patients

ELEANA project rights of patients 2016 -Winners first prize

Don’t forget that before you are a patient, you are a person.

Our presentation focuses on the basic patient’s rights because patient’s rights can be very extensive.

It is not possible to liste very single one of the rights.Our main focus is on the doctor patient relationship and we present areas of greatest concerns, such as access to healthcare,patient dignity, confidentiality, and informed consent to treatment and medical research.

Inequalities in access to healthcare are widespread involving factors as race and socioeconomic status. Everyone deserves the basic right to healthcare.Patients have the right to know about their health and illness, and they have the right to participate in decisions that affect their well-being. We all as patients have the right to take part in decisions relating to our health care.

The physician is ethically required to inform the patient about all the facts that are necessary to ensure understanding of what is being occurred. Afterwards we can give our informed consent or choose to refuse.

The physician should never reveal confidential information unless  the patient wants this information disclosed to others, or unless required to do so by law.

In Greece, people are coming to ELEANA and complaining about being involved in medical injuries and sometimes even malpractice. Totally unexpectable.

Last but not least, enhancements in health knowledge, derive from the medical research. The issue of patient rights in medical research has developed over the years because of unethical practices that have occurred in the past. The Nuremberg Code was formulated in 1947 because of the trial of Nazi physicians who had experimented on unwilling subjects. In 1964, the Declaration of Helsinki.

Στα Ελληνικά :Η ιδέα της εργασίας και πώς υλοποιήθηκε

 

As a patient, I have certain rights…

1. I have the right to be monitored by a physician, who closely cooperates with the medical staff– staff I may need in any case. It is also expected that, in a case of an emergency, a medical council meeting will be arranged.
2. I have the right to develop a relationship with my doctor which is built on mutual respect and is far from any social, economical,political, biological,religious or sexual discrimination.
3. I have the right to be fully, clearly and comprehensively informed about my health condition, in order to be aware of the state I am in and be able to for man opinion when it comes to making knowledgeable decisions, in cooperation with my doctor.
4. I have the right to choose, in cooperation with my doctor, my medical treatment, after having been fully and objectively informed about its actions and any possible side effects. No conflict of interests should take place during this process.
5. I have the right to receive psychological support from professional psychologists, whenever I need to, without any additional charge.
6. I have the right to access my medical records, as well as request for delivery of copies of any records’ and medical tests that I was subject to.
7. I have the right to be informed and give my informed consent when it comes to participating in a medical research. Moreover, I must be advised about the medical research process itself, its risks and expected benefits.
8. I have the right to protest and even press charges against a doctor who is not acting professionally or asks for bribe to fulfill a task, in support of the public health sector.
9. I have the right for my medical records to be kept confidential even after my death.
10. I have the right to all the above mentioned rights, even if I do not have private or public health insurance.


 

Τα δικαιώματα των νοσούντων

1. Έχω δικαίωμα να παρακολουθούμαι από γιατρό που έχει καθήκον να συνεργάζεται αρμονικά με το ιατρικό προσωπικό, το οποίο χρειάζομαι σε κάθε περίπτωση, αλλά και να συγκαλείται ιατρικό συμβούλιο όποτε είναι αναγκαίο.
2. Έχω δικαίωμα να διεκδικήσω μια σχέση αλληλοσεβασμού με το γιατρό μου χωρίς κοινωνικές, οικονομικές,πολιτικές, θρησκευτικές, βιολογικές, σεξουαλικές ή άλλες διακρίσεις.
3. Έχω δικαίωμα να ενημερώνομαι από το γιατρό μου για την πλήρη και αληθή εικόνα της κατάστασής μου με απλή και κατανοητή προς εμένα γλώσσα έτσι ώστε να μπορώ να συναποφασίζω με το θεράποντά μου σε ό,τι αφορά στη νόσο μου.
4. Έχω δικαίωμα να ενημερώνομαι πλήρως και αντικειμενικά για τις σχετικές με τη νόσο μου διαγνωστικές εξετάσεις και τη φαρμακευτική αγωγή αναφορικά με τη δράση και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους.
5. Έχω δικαίωμα να λαμβάνω ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όποτε νιώθω την ανάγκη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
6. Έχω δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό μου φάκελο καθώς και να λαμβάνω αντίγραφά του, όπως και αντίγραφα κάθε είδους εξετάσεων στις οποίες έχω υποβληθεί.
7. Έχω δικαίωμα να ενημερωθώ από το γιατρό μου ή από οποιαδήποτε άλλη έγκυρη πηγή σε περίπτωση συμμετοχής μου σε κλινική έρευνα και να ζητώ πληροφορίες ως προς τη διαδικασία, τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη που ενδέχεται να προκύψουν.
8. Έχω δικαίωμα διαμαρτυρίας και καταγγελίας προς κάθε αρμόδιο όργανο εντός και εκτός νοσοκομείου ή άλλης μονάδας υγείας σε περίπτωση στην οποία ιατρικό ή μη προσωπικό απαιτεί παράνομη αμοιβή, παραβιάζει νόμιμα δικαιώματά μου ή παρακάμπτει με τη συμπεριφορά του τους καθιερωμένους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας.
9. Έχω δικαίωμα να λαμβάνω από τον ιατρό μου την αυστηρή τήρηση του ιατρικού απορρήτου ακόμα και μετά το θάνατό μου.
10. Έχω δικαίωμα να απολαμβάνω όλα τα παραπάνω ακόμα και αν δεν είμαι ασφαλισμένος σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.