ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πως επιδρούν  τα ρευματικά –  μυοσκελετικά προβλήματα στην εργασία. Αποτελέσματα της έρευνας και προτάσεις