Νέα & Άρθρα

Παρουσίαση Στόχων της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Νέων Ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά Νοσήματα της EULAR

Παρουσίαση Στόχων της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Νέων Ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά Νοσήματα της EULAR

Παρουσίαση Στόχων της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Νέων Ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά Νοσήματα της EULAR

 

Η συλλογική προσπάθεια κινητοποίησης των νέων της Ευρώπης, οδήγησε στη καταγραφή των άμεσων στόχων αυτής της Ευρωπαϊκής Ομάδας Νέων Ατόμων που πάσχουν από Ρευματομυοσκελετικά νοσήματα.

Σας τα παρουσιάζουμε :

Στόχος 1

Μέχρι το έτος 2020, σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα-μέλος της EULAR ,o υπεύθυνος της Ομάδας Νέων Ρευματοπαθών να έχει ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ομάδα της και ειδικά στην Επιτροπή Ατόμων Με Ρευματοπάθειες απ’ όλη την Ευρώπη.

Παρουσίαση Στόχων της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Νέων Ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά Νοσήματα της EULAR

Στόχος 2

Μέχρι το έτος 2020 να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση και συνειδητοποίηση της κοινωνίας γύρο από τις ανάγκες των νεαρών ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά νοσήματα.

Παρουσίαση Στόχων της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Νέων Ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά Νοσήματα της EULAR

Στόχος 3

Μέχρι το έτος 2020 η παροχή υπηρεσιών υγείας να είναι διεπιστημονική, περισσότερο ολιστική και επικεντρωμένη στην ανάγκη της προσωπικής πληροφόρησης, που φυσικά εμπεριέχει την κοινονικοψυχολογική υποστήριξη των νεαρών νοσούντων.

Παρουσίαση Στόχων της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Νέων Ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά Νοσήματα της EULAR

Στόχος 4

Μέχρι το έτος 2020 τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία και να στέκονται στο πλευρό των νεαρών ανθρώπων με ρευματομυοσκελετικά νοσήματα, παρέχοντάς τους τη κατάλληλη υποστήριξη στην εκπαίδευσή τους .

Παρουσίαση Στόχων της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Νέων Ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά Νοσήματα της EULAR

Στόχος 5

Μέχρι το έτος 2020 , οι εργοδότες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέλη να είναι ενημερωμένοι για τις ανάγκες των νεαρών ατόμων με ρευματοπάθειες, παρέχοντάς τους έτσι περισσότερη υποστήριξη στην εύρεση εργασίας.

Παρουσίαση Στόχων της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Νέων Ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά Νοσήματα της EULAR

Στόχος 6

Μέχρι το έτος 2020, η Ευρωπαική Ομάδα των Νέων ρευματοπαθών οφείλει να υπερασπίζεται τις απαραίτητες κοινωνικές αλλαγές που θα βοηθούν τους νεαρούς νοσούντες να ενσωματώνονται στην κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Παρουσίαση Στόχων της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Νέων Ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά Νοσήματα της EULAR

Στόχος 7

Μέχρι το 2020 να υπάρχει σε κάθε Ευρωπαική χώρα ένα ενεργό γκρούπ Νέων Ανθρώπων με ρευματομυοσκελετικά νοσήματα.

Παρουσίαση Στόχων της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Νέων Ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά Νοσήματα της EULAR

Στόχος 8

Μέχρι το 2020 η Ευρωπαική επιτροπή των Ατόμων με Ρευματομυοσκελετικά προβλήματα να έχει διαμορφώσει ένα ενεργό Ευρωπαικό Δίκτυο αποτελούμενο από Εθνικές Ομάδες Νέων Ανθρώπων με αντίστοιχα προβλήματα, που θα είναι ενσωματομένο στην Ομάδα των Νέων της EULAR (young pare).

Παρουσίαση Στόχων της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Νέων Ανθρώπων με Ρευματομυοσκελετικά Νοσήματα της EULAR

 

Απεικόνηση της Ευρωπαικής Ομάδας των Νέων .

Η Ελλάδα μέσα από την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. συμμετέχει με την εκπρόσωπό της Δώρα Παπασταύρου.