Νέα & Άρθρα

Train the trainer Self management program 10-11-2014

Train the trainer Self management program 10-11-2014

Δευτέρα 10-02-2014

Χαιρετισμός από εκπαιδευτές Gonny Vink και Bertha Maat.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα αυτοδιαχείρισης ατόμων με χρόνιες παθήσεις (ρευματικές στην προκειμένη) το οποίο έχει εκπονηθεί από το Stanford University.

Χρησιμοποιήθηκε ένα ημερήσιο πλάνο το οποίο συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες με τον προσωπικό στόχο του καθενος σε σχέση με το πρόγραμμα και με ποιό τρόπο μπορεί αυτος να επιτευχθεί. Ακολούθησε παρουσίαση του πλάνου αυτού από τον κάθε συμμετέχοντα και συζήτηση σε σχέση με το πώς θέτουμε στόχους που να είναι συγκεκριμένοι, κατανοητοί και εφικτοί μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.
‘Ολες οι ερωτήσεις και σκέψεις της ομάδας καταγράφονταν στον πίνακα ώστε να επανέρχεται η ομάδα με προτάσεις.

Επίσης, υποδείχθηκε η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εφαρμογή του προγράμματος καθώς και διάφορα διαδραστικά μέσα προκειμένου να κρατηθεί ενεργό το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων όπως σωματική άσκηση με μπαλόνια, συνεργασία σε ομάδες των 3-4 ατόμων στην παρουσίαση θεμάτων όπως η διαχείριση της απώλειας της υγείας, του χρόνιου πόνου, της θετικής και αρνητικής σκεψης, της υγειούς διαβίωσης.

Τέλος η ομάδα κατέγραψε σε μορφή «καταιγισμού ιδεών» (brainstorming) τις επιρροές και τις ανησυχίες για καθημερινά θέματα από όπου βγήκε το συμπέρασμα οτι οι ανησυχίες είναι πολυ περισσότερες από την πραγματική μας επιρροή πάνω στα θέματα αυτά, άρα και ‘»άσκοπη» σπατάλη ενέργειας.

Τρίτη 11-02-2014

Αξιολόγηση από τον κάθε εκπαιδευόμενο του πλάνου που συμπληρώθηκε την προηγούμενη μέρα και του κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του.

Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και να παρουσιάσουν σαν εκπαιδευτές πλέον ένα από τα θέματα αυτοδιαχείρισης της αρεσκείας τους.

Δόθηκε έμφαση στο διαδραστικό τρόπο παρουσίασης και στην καθοδήγηση της συζήτησης από την ίδια την ομάδα περισσότερο παρά από τον εκπαιδευτή. Επίσης συζητήθηκε η αντιμετώπιση «δύσκολων» καταστάσεων μέσα σε μια ομάδα.

Αναφέρθηκαν τα διαφορετικά στάδια αλλαγής προς την αυτοδιαχείριση ξεκινώντας από τη άρνηση, προχωρώντας προς τη διάθεση να αλλάξει κανείς αρχίζοντας κάτι ή και διακόπτωντας κάτι και όλα με άξονα το πλάνο δράσης που συζητήθηκε την προηγούμενη μέρα.

Έγινε πρακτική πάλι σε ομάδες των 4 ατόμων και με μια άσκηση συνεργασίας σε ζευγάρια.

Τέλος υποδείχθηκε πλάνο προετοιμασίας που χρησιμοποιεί ένας εκπαιδευτής και η ιστοσελίδα εκπαιδευτών ‘ReumaUitgedaagd online’ που έχει δημιουργηθεί από την Gonny Vink.

Όλοι οι σύλλογοι που συμμετείχαμε σε αυτό, υπογράψαμε συμφωνητικό ότι θα οργανώνουμε για τα μέλη μας δύο φορές το χρόνο ανάλογα προγράμματα και θα ενημερώνουμε το Agora για την πορεία τους.

Επίσης, να σας ενημερώσω οτι κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης αναφέρθηκε ότι εάν κάποιος σύλλογος θέλει να εφαρμόσει κατά γράμμα το πρόγραμμα, πρέπει να πάρει άδεια από το ίδιο το Stanford η οποία στοιχίζει ένα ποσό το οποίο δεν ήξεραν να καθορίσουν ακριβώς .

Εβίτα Καραγεώργου

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.