Συνεργαζόμενοι Φορείς

 Συνεργαζόμενοι Φορείς

 

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος

Πρόεδρος:Χαράλαμπος Μπερμπερίδης

 


Ε.Ι.ΡΕ. Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Ανδριανάκος


 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

    Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) – Ν.Π.Δ.Δ.


 

EULAR

Μέλη της ΕULAR