Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Υπάρχουν πολλά και διάφορα «µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα» (ΜΣΑΦ), για παράδειγµα η ασπιρίνη, η ιβουπροφαίνη, η ναπροξένη, η ινδοµεθακίνη, η δικλοφαινάκη και η κετοπροφαίνη. Η ονοµασία µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα περιλαµβάνει τον όρο «µη στεροειδή» που σηµαίνει ότι δεν είναι στεροειδή φάρµακα (δηλαδή κορτιζόνη) και τον όρο «αντιφλεγµονώδη» που σηµαίνει ότι µειώνουν τη φλεγµονή της άρθρωσης (ή αρθρώσεων), µε τελικό αποτέλεσµα τη µείωση του πόνου και της δυσκαµψίας της (των). (∆είτε το φυλλάδιο της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. «Χάπια στεροειδών»)

Γιατί µου συνταγογραφούν το µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο;

Το µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο βοηθά γιατί ανακουφίζει από τον πόνο και τη δυσκαµψία. Συχνά το παίρνετε µαζί µε απλά παυσίπονα.

Πότε πρέπει να παίρνω το µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο;

Το µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο πρέπει να το παίρνετε µαζί µε ένα ποτήρι νερό ή άλλο υγρό (π.χ. πορτοκαλάδα) κατά τη διάρκεια ή σε µικρό χρονικό διάστηµα µετά το φαγητό. Ανάλογα µε το ποιο φάρµακο είναι µπορεί να το παίρνετε µία, δύο ή τρεις φορές την ηµέρα. Χορηγούνται, ανάλογα µε το φάρµακο, συνήθως από το στόµα (σε διάφορες µορφές: χάπι, κάψουλα, σιρόπι και σκόνη βρίσκεται σε φακελλάκι) καθώς και µε άλλους τρόπους (υπόθετο, ενδοµυϊκή ένεση).

Τι δόση πρέπει να παίρνω;

Ο γιατρός σας θα σας συµβουλεύσει για τη δόση που θα παίρνετε. Η δόση ποικίλει, γιατί εξαρτάται κυρίως από το ποιο µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο θα σας δοθεί. Συνήθως θα αρχίσετε µε µια µικρή δόση. Αργότερα, αν ο γιατρός σας το κρίνει απαραίτητο µπορεί να την αυξήσει.

Σε πόσο καιρό θα αρχίσει να δρα το µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο;

Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα δρουν γρήγορα, συνήθως µέσα σε µερικές ώρες. Η µέγιστη ωφέλεια εµφανίζεται σε δύο ή περισσότερες εβδοµάδες.

Ποιες είναι οι πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες;

Οι ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνουν στοµαχικές διαταραχές, δυσπεψία, αίσθηµα καύσου (εντοπίζεται πίσω από το στέρνο), εξάνθηµα στο δέρµα, πονοκέφαλο και δυσκολία στην αναπνοή. Αν εµφανίσετε κάποιο νέο σύµπτωµα θα πρέπει να σταµατήσετε να παίρνετε το φάρµακο και να το αναφέρετε στο γιατρό σας το συντοµότερο δυνατό. Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα µπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο βλεννογόνο (εσωτερικό τοίχωµα) του στοµάχου και να υπάρξει αιµορραγία (γαστρορραγία), ειδικά αν τα παίρνετε σε µεγάλη δόση ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή. Να συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται µόνον αν ελέγχονται τα συµπτώµατα. ∆εν πρέπει να τα παίρνετε αν έχετε ιστορικό δυσπεψίας ή έλκους στοµάχου.
Ίσως δεν είναι σωστό να παίρνετε µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα αν έχετε βρογχικό άσθµα, πρόβληµα µε τα νεφρά ή παίρνετε το φάρµακο βαρφαρίνη (warfarin). Συζητήστε το µε το γιατρό σας.

Υπάρχει µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο µε λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες απ’ ότι άλλα;

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη ερευνητική προσπάθεια για την ανάπτυξη νέων µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων µε µικρότερη πιθανότητα εµφάνισης στοµαχικών διαταραχών, δυσπεψίας και αισθήµατος καύσου εντοπίζεται πίσω από το στέρνο. Αυτά τα νέα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα αναφέρεται ότι είναι «ειδικά στη COX-2», λόγω του τρόπου δράσης των (αναστολή του ενζύµου κυκλοοξυγενάση 2 για συντοµία αναφέρεται ως COX-2). Τώρα ο γιατρός σας µπορεί να σας συνταγογραφήσει ένα από αυτά, ειδικά αν είχατε προβλήµατα µε το στοµάχι στο παρελθόν. Όµως, είναι σηµαντικό να θυµάστε ότι όλα τα φάρµακα µπορούν να έχουν ανεπιθύµητες ενέργειες. Έτσι, παρά το ότι η πιθανότητα ανεπιθύµητων ενεργειών από το στοµάχι είναι µειωµένη, υπάρχει ακόµη η πιθανότητα των άλλων ανεπιθύµητων ενεργειών.

Χρειάζονται ειδικές εξετάσεις ενώ παίρνω το µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο;

∆εν είναι αναγκαία η παρακολούθηση µε εξετάσεις αίµατος των ασθενών που παίρνουν µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα, αν και µπορεί να χρειαστούν σε µερικές περιπτώσεις. Γενικά, είναι πολύ χρήσιµο για σας να έχετε συγκεντρωµένα τα αποτελέσµατα όλων των εξετάσεων (π.χ. αίµατος, ούρων κά) σ’ ένα ντοσιέ (κατά προτίµηση µε έλασµα), που θα το έχετε µαζί σας καθε φορά που επισκέπτεστε ένα γιατρό.

Μπορώ να παίρνω άλλα φάρµακα µαζί

Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα

µε το µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο;

 

Ορισµένα φάρµακα αλληλεπιδρούν µε το µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο, έτσι θα πρέπει πάντα να αναφέρετε στο γιατρό που σας θεραπεύει τι φάρµακα παίρνετε. Αν και τα περισσότερα φάρµακα είναι ασφαλή όταν τα παίρνετε µε το µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο, δε θα πρέπει να παίρνετε φάρµακα χωρίς συνταγή και χωρίς να το συζητήσετε πρώτα µε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.

Επηρεάζει το µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο τη γονιµότητα ή την εγκυµοσύνη;

Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης δε συστήνονται τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα. Αν προγραµµατίζετε να µείνετε έγκυος ή αν µείνετε έγκυος ενώ παίρνετε µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα θα πρέπει, το συντοµότερο δυνατό, να το συζητήσετε µε το γιατρό σας. Επίσης, αν θέλετε να θηλάσετε θα πρέπει να το συζητήσετε µε το γιατρό σας εκ των προτέρων, διότι ορισµένα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα δεν πρέπει να τα παίρνετε κατά τη διάρκεια του θηλασµού.

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω για τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα;

Όλα τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (εκτός της ασπιρίνης) είναι διαθέσιµα µε ιατρική συνταγή. Πριν αγοράσετε οποιοδήποτε µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο, θα πρέπει πρώτα να το συζητήσετε µε το γιατρό σας. ∆εν είναι σωστό να παίρνετε περισσότερα από ένα µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο κάθε φορά. Μερικά άτοµα δε θα πρέπει να παίρνουν καθόλου µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο. Πάντοτε να συµβουλεύεστε το φαρµακοποιό σχετικά µε το τι υπάρχει µέσα σε κάθε φάρµακο που αγοράζετε και αν µπορεί αυτό να σας προκαλέσει ενοχλήσεις.

Μπορώ να πίνω οινοπνευµατώδη ποτά ενώ παίρνω ένα µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο;

Ναι, αλλά σε µικρές ποσότητες. Τα οινοπνευµατώδη ποτά (π.χ. µπύρα, κρασί, ούζο, ουίσκι κ.ά.) όπως και τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα µπορούν να προκαλέσουν ενοχλήσεις στο στοµάχι. Είναι καλύτερα να το συζητήσετε µε το γιατρό σας.

Πού µπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα ή αν έχετε οποιεσδήποτε αµφιβολίες για τη θεραπεία σας, τότε θα πρέπει να το συζητήσετε µε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.

Θυμηθείτε να φυλάσσετε όλα τα φάρμακα μακριά από τα παιδιά, σε ασφαλές μέρος!

Το πρωτότυπο κείµενο προέρχεται από το φυλλάδιο «Drugs for arthritis; nonsteroidal anti-inflammatory drugs». Ευχαριστούµε τον οργανισµό Arthritis Research Campaign (Μεγάλη Βρετανία) για την άδεια απόδοσής του στην ελληνική γλώσσα.

Αφήστε μια απάντηση