Ψυχοκοινωνικός τομέας

  • Γραμμή υποστήριξης

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης για Άτομα με Ρευματικά Νοσήματα -210 8237302- οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (Ε.Λ.Ε.ΑΝ.Α.) και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2007.

Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 20:00, και στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας με τη συμβολή ρευματολόγων, φυσικοθεραπευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας.

Αποτελεί την πρώτη γραμμή της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α που συμπληρώνεται από τη συμβουλευτική μέσω διαδικτύου (helpline@arthritis.org.gr ), τις ατομικές συνεδρίες και τις ομάδες υποστήριξης.

Η Γραμμή Υποστήριξης παρέχει:

  • Ενημέρωση για τα συμπτώματα και την πορεία της πάθησης, ζητήματα πρόνοιας και αλλαγές στον τρόπο ζωής ενημέρωση σχετικά με τις βασικές μεθόδους διαχείρισης των δυσκολιών που συνοδεύουν ένα ρευματικό νόσημα.
  • Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ώστε οι καλούντες να μοιραστούν αυτό που τους απασχολεί, να αναγνωρίσουν τα πιθανά βήματα και να ενθαρρυνθούν προς την υλοποίηση τους.
  • Ενημέρωση και παραπομπή, όταν χρειάζεται, σε σχετικές υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιοχή διαμονής του ενδιαφερομένου

Η Γραμμή Υποστήριξης απευθύνεται:
Σε άτομα που έχουν διαγνωσθεί με κάποιο ρευματικό νόσημα αλλά και στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον που επιθυμεί να στηρίξει τα αγαπημένα πρόσωπα που νοσούν από ρευματικά νοσήματα

Θυμηθείτε:
Οι συνομιλίες είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές και υπό αυτούς τους όρους καταγράφονται μόνο πληροφορίες που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Γραμμής.

Κάθε συνομιλία διαρκεί έως και 60 λεπτά.

Η χρέωση για τον καλούντα είναι αυτή της αστικής κλήσης, του τηλεπικοινωνιακού παρόχου που έχει σχετική σύμβαση. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες δεν χρεώνονται.

Η Γραμμή Υποστήριξης της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. έχει συμπεριληφθεί στον Πίνακα Τηλεφωνικών Γραμμών Στήριξης για Θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει αναρτήσει η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ ́ Πρόληψης, Τμήμα Δ ́ Αγωγής και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας.

Στη γραμμή υποστήριξης απαντά η ψυχολόγος, Κουσουρή Νικολέττα και η κοινωνιολόγος Αγγελική Αϊβάτογλου

Για το 2019 τον ψυχοκοινωνικό τομέα υποστηρίζουν οι εταιρείες Abbvie, Amgen, Pfizer


  • Ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης

Οι ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης λειτουργούν ήδη από το 2011 σε ετήσια βάση.

Στόχος της ομάδας είναι να καταπολεμήσει την απομόνωση και την απόσυρση που συχνά συνοδεύει το χρόνιο νόσημα και να ενθαρρύνει το άτομο να μοιραστεί τις δυσκολίες του με τους άλλους. Να ανταλλάξει πληροφορίες και αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει και κυρίως να εκφράσει τα συναισθήματα του και να τα επεξεργαστεί.

Μέσα από την ομάδα προσπαθούμε μαζί να περιορίσουμε το άγχος, το φόβο και την απελπισία που μπορεί να μας έχει καταβάλει, αναζητώντας τρόπους να διαχειριστούμε τον πόνο, την αβεβαιότητα αλλά και την αλλαγή στη βιωματική εμπειρία του σώματος άρα και του εαυτού.

Οι ομάδες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση και διαρκούν 90 λεπτά. Η ένταξη στην ομάδα προϋποθέτει μια συνάντηση με τους συντονιστές προκειμένου να συζητηθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες του ατόμου.

Συντονίζονται από την ψυχολόγο  Νικολέττα Κουσουρή.


  • Ατομικές συνεδρίες υποστήριξης

Πολύ συχνά μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία αναδύεται η ανάγκη για μια κατά πρόσωπο επαφή με το ψυχολόγο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (EΛ.Ε.ΑΝ.Α.).

Σε αυτή την περίπτωση προσφέρεται η δυνατότητα ατομικών συνεδριών στην έδρα μας. Αυτές εξυπηρετούν την άμεση παροχή φροντίδας και στήριξης σε περιόδους κρίσης, την παροχή συμβουλευτικής αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την νόσο αλλά και την δυνατότητα αξιολόγησης για την περαιτέρω καθοδήγηση του ατόμου. Ο αριθμός τους δεν ξεπερνά τις 10 συνεδρίες, η διάρκεια τους είναι 50 λεπτά και η συχνότητα τους ορίζεται κατά περίπτωση.

Πραγματοποιούνται από τη ψυχολόγο Νικολέττα Κουσουρή.


  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης και αυτοδιαχείρισης

Σκοπός του Προγράμματος Αυτοδιαχείρισης (Π.Α.) αποτελεί η παροχή στα άτομα με ρευματικά νοσήματα επαρκούς πληροφόρησης ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητα τους με μεγαλύτερη ευκολία, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης.

Το πρόγραμμα δομείται και υλοποιείται με τρόπο που να προάγει την ενδυνάμωση των ατόμων με  ρευματικά νοσήματα, την κινητοποίηση του καθενός αλλά και την μεταξύ τους αλληλοϋποστήριξη. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα συντονίζεται από άτομα με ρευματικά νοσήματα και εμπλουτίζεται με τη συνεργασία επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε σχετικές με την πάθηση υπηρεσίες.

Το Π.Α. υλοποιείται σε 12 συναντήσεις των 90 λεπτών και περιλαμβάνει 2 ομάδες των 24 ατόμων.

Παρακάτω αναφέρονται σχηματικά οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται:

1.Γνωρίζοντας το νόσημα μου
2. Η επαφή με το θεράποντα
3. Η επαφή με το σύστημα υγείας
4. Υπηρεσίες Πρόνοιας – ΚΕΠΑ – Δικαιώματα ΑΜΕΑ
5. Ψυχική Υγεία – Υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον
6. Διευκόλυνση λειτουργικότητας στην καθημερινότητά- Φυσικοθεραπεία
7. Διευκόλυνση λειτουργικότητας στην καθημερινότητά- Εργοθεραπεία
7. Άσκηση
9. Διατροφή
10. Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης της πάθησης

Για το 2019 το πρόγραμμα υποστήριξε η εταιρεία Genesis Pharma


  • Δράσεις ενημέρωσης για το έργο της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. και την σημασία της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα νοσοκομεία και άλλους χώρους υγείας

Στοχεύοντας στην καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων που νοσούν αλλά και στη μεγαλύτερη δυνατή διασύνδεση μας με το σύστημα υγείας, τους ιατρούς, το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό των χώρων υγείας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα ενημέρωσης. Επισκεπτόμαστε τα εξωτερικά ιατρεία των ρευματολογικών τμημάτων των νοσοκομείων και τους χώρους νοσηλείας ενημερώνοντας αλλά και ακούγοντας τους προβληματισμούς και τις ανάγκες των νοσούντων αλλά και του προσωπικού.

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή τους τις εταιρείες Abbvie, Amgen & Pfizer