ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ EURORDIS

79%  των ασθενών με σπάνια νόσο θεωρεί ότι είναι δυνατή η βελτίωση της ποιότητας ζωής  του με την πρόσβαση στην ολοκληρωμένη υγειονομική  περίθαλψη και κοινωνική φροντίδα H ομάδα του προγράμματος Rare Barometer της EURORDIS διεξήγαγε διαδικτυακή έρευνα για το μέλλον των σπάνιων παθήσεων σε 4000 ασθενείς από 70 χώρες, μία εκ των οποίων και η […]