Χορηγοί

Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

για την παραχώρηση των παλαιών γραφείων της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

 Χορηγοί

 2019

LOGO abbvie

logo ELPEN 50 χρόνια

Χορηγοί

 

Logo-Pharmaserve LILLY