Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

για την παραχώρηση των παλαιών γραφείων της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

 Χορηγοί

2021

 

Logo-Pharmaserve LILLY

 

 

2020 


Logo-Pharmaserve LILLY

2019

LOGO abbvie

   logo ELPEN 50 χρόνια

   

Χορηγοί

 
  Logo-Pharmaserve LILLY

Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

για την παραχώρηση των παλαιών γραφείων της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

 Χορηγοί

2020 


Logo-Pharmaserve LILLY

2019

LOGO abbvie

   logo ELPEN 50 χρόνια

   

Χορηγοί

 
  Logo-Pharmaserve LILLY