Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

για την παραχώρηση των παλαιών γραφείων της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

 Χορηγοί

2022

 

 

 

 

2021

 
 

Logo-Pharmaserve LILLY

 
 

 

2020 


Logo-Pharmaserve LILLY

2019

LOGO abbvie

 
logo ELPEN 50 χρόνια


Logo-Pharmaserve LILLY