Συνεργαζόμενοι Φορείς

 Συνεργαζόμενοι Φορείς

 

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος

 


Ε.Ι.ΡΕ. Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας


 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

    Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) – Ν.Π.Δ.Δ.


 


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ


Διεθνείς Συνεργασίες

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. εκπροσωπεί αποκλειστικά στην Ελλάδα την EULAR & αντίστοιχα το  EULAR PARE  και το  EULAR YOUTH και την Επιτροπή Ενημέρωσης  των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Είναι μέλος των
PAIN ALLIANCE EUROPE
AGORA NETWORK
SJOGREN EUROPE
LUPUS EUROPE
ACTIVE CITIZEN NETWORK
EURORDIS
ORPHANET
AXIAL SPONDYLOARTHTRIS INT/NAL FEDERATION/ASIF