Νέα & Άρθρα

6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η επαφή των ατόμων με ρευματικα νοσήματα με το ελληνικό σύστημα υγείας

6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Η έκτη συνάντηση των μελών της ομάδας εκπαίδευσης και αυτοδιαχείρισης (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) ολοκληρώθηκε τη Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016, στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας .

Θέμα της συνάντησης ήταν η επαφή των ρευματοπαθών με το ελληνικό σύστημα υγείας. Η εισήγηση έγινε από την ρευματολόγο Δρ. Καταξάκη Ευαγγελία του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο».

Η συζήτηση μας ξεκίνησε με τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν τα συστήματα υγείας στις σύγχρονες κοινωνίες, βοηθώντας τους πολίτες να διατηρούν και να βελτιώνουν την υγεία τους. Κεντρικό θέμα της ομάδας ήταν η διατύπωση των προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πάσχοντες κατά την επαφή τους με το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας.

Ένα από τα προβλήματα των χρονίων νοσούντων είναι η δυσχερής πρόσβασή τους στις νοσοκομειακές μονάδες που πολλές φορές είναι ανεπαρκώς συντηρημένες. Κάποια νοσοκομεία δεν εξυπηρετούνται με αστικές συγκοινωνίες πράγμα που καθιστά την πρόσβαση σε αυτά δύσκολη και δυνατή μόνο με χρήση ΙΧ αυτοκινήτου. Σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη συνθηκών εκπαίδευσης του ιατρικού ,του νοσηλευτικού, του παραϊατρικού και του διοικητικού προσωπικού, που αυτήν τη στιγμή δεν επιτρέπει τις νοσοκομειακές μονάδες και τις υπόλοιπες μονάδες του συστήματος υγείας να αποδώσουν ,υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα υγείας Το βραδυκίνητο γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης με το οποίο έρχεται σε επαφή ο ρευματοπαθής τον εξαντλεί.

Η έλλειψη επένδυσης και οι πρόχειρες και ασυντόνιστες λύσεις δε δύνανται να επιλύσουν χρόνια προβλήματα του ΕΣΥ ώστε να παρέχεται υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.

6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ