Νέα & Άρθρα

EPIONE: η έξυπνη εφαρμογή αυτοδιαχείρισης χρόνιου πόνου

Τη Δευτέρα το απόγευμα 1/10/2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου ΕΛΕΑΝΑ παρουσίαση της έξυπνης εφαρμογής διαχείρισης χρόνιου πόνου EPIONE που αναπτύχθηκε από την εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ Πληροφορικής Α.Ε. και μέλη του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της δράσης των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων (PCP) (http://relief-chronicpain.eu/).

Το Εργαστήριο έχει αναλάβει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με την μορφή εικονικών ασθενών, με στόχο τη χρήση τους στην αυτοδιαχείριση του χρόνιου πόνου που σχετίζεται και με τις ρευματικές παθήσεις. Ως «εικονικός ασθενής» ορίζεται μία διαδραστική, βασισμένη σε πληροφοριακά συστήματα, εξομοίωση πραγματικών σεναρίων με τη μορφή παιχνιδιού σοβαρού σκοπού (serious game), με σκοπό την εξάσκηση, εκπαίδευση ή αξιολόγηση. Η ανάπτυξη τέτοιων σεναρίων για χρήση τους από ασθενείς, έχει ως στόχο την καλλιέργεια των ιδιαίτερων ικανοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση μίας κατάστασης στην πραγματική ζωή, όμοια με αυτές που κλήθηκαν να επιλύσουν στην εφαρμογή με τους εικονικούς ασθενείς. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί για εύκολη χρήση σε φορητές συσκευές (smartphone, tablet), ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη, με στόχο να γίνει διαθέσιμη στο μέλλον.

Τα μέλη του συλλόγου βρήκαν την εφαρμογή εύκολη στη χρήση και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στην περαιτέρω ενασχόληση με εικονικούς ασθενείς, αναφέροντας ότι τα σενάρια ήταν μια πολύ πιστή προσομοίωση της καθημερινότητάς τους.

On Monday afternoon, 1/10/2018, the presentation of the EPIONE Chronic Pain Management application, developed by GNOMON Informatics SA and members of Medical Physics Laboratory of Aristotle University of Thessaloniki, took place at the premises of EL.E.AN.A. (Hellenic League Against Rheumatism), in the framework of the Relief pre-commercial public procurement (PCP) (http://relief-chronicpain.eu/). The laboratory has developed educational material in the form of virtual patients, aiming at their use in self-management of chronic pain associated with rheumatic diseases. A «virtual patient» is defined as an interactive, ICT system, which provides the simulation of real scenarios in the form of a serious game for the purpose of practicing, training or experiential learning. The development of such scenarios for patient use aims to cultivate the specific skills needed to cope with a situation in real life, skills that are similar to those each user develops in order to solve a scenario in the application. The application has been developed to be easily used on mobile devices (smartphones, tablets) and is currently under progress with the aim of being broadly available in the near future. Members of ELEANA found the application easy to use and showed great interest in further engaging with virtual patients, commenting that the scenarios were a very accurate simulation of their own everyday lives.

Learn ore about the EPIONE http://relief-chronicpain.eu/