Νέα & Άρθρα

EDGAR STENE PRIZE COMPETITION 2016

EULAR ο ευρωπαϊκός οργανισμός κατά του ρευματισμού

EULAR ο ευρωπαϊκός οργανισμός κατά του ρευματισμού

Η EULAR, ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός οργανισμός κατά του ρευματισμού, αποτελεί την πιο οργανωμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια δραστηριοποίησης γύρο από τα ρευματικά νοσήματα καθώς αντιπροσωπεύει εθνικές οργανώσεις ατόμων με αρθρίτιδα και ρευματικά νοσήματα, εθνικούς συνδέσμους ιατρών και επαγγελματιών στο τομέα της υγείας όλων των ευρωπαϊκών κρατών-μελών και εταιρικά μέλη επιχειρήσεων .

Σύμφωνα με την UEMS (Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών), η EULAR ορίζει τη ρευματολογία ως όλες τις ρευματικές νόσους του συνδετικού ιστού, του κινητικού συστήματος και του μυοσκελετικού συστήματος. Κύριος στόχος της είναι ο περιορισμός των συνεπειών των ρευματικών νόσων τόσο στον κάθε νοσούντα όσο και στη κοινωνία ως σύνολο.

Η συμβολή της EULAR στη πρόληψη, πρόγνωση και αποκατάσταση όλων των μυοσκελετικών παθήσεων είναι αναντικατάστατη καθώς συμβάλει ενεργά χρηματοδοτώντας ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και παρακολουθώντας και διαχέοντας δεδομένα και αποτελέσματα ιατρικών ερευνών πάνω σε ρευματολογικά νοσήματα. Η ανταλλαγή γνώσεων, η ενημέρωση, υποστήριξη και κατανόηση των αναγκών των ρευματοπαθών συμβάλει στην ενημέρωση όλων μας γύρω από τις ρευματικές παθήσεις και τη τοποθέτηση τους στο επίκεντρο του ιατρικού ενδιαφέροντος. Ο απώτερος στόχος όλων των ενεργειών της EULAR είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ρευματοπαθών σε όλη την Ευρώπη.

Επιπροσθέτως η EULAR προωθεί ενεργά τη γνώση και τη διάχυση της ,μέσω συναντήσεων των κρατών μελών που ανήκουν στο δίκτυό της. Ιδιαιτέρως με την Eular PARE ( People with Arthitis/Rheumatism in Europe), τον οργανισμό που αντιπροσωπεύει 31 εθνικούς συνδέσμους ατόμων με ρευματικές παθήσεις στην Ευρώπη και υποστηρίζεται και ανήκει στην EULAR, ενισχύεται η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια προσπάθεια κινητοποίησης και ενημέρωσης του πλανήτη.

Κύριο μέλημα των τελευταίων ετών στις συναντήσεις των PARE ομάδων είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη καθημερινότητά τους οι νέοι άνθρωποι που νοσούν από ρευματολογικές και μυοσκελετικές παθήσεις στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντική η συγκέντρωση πληροφοριών από νοσούντες από όλη την Ευρώπη στις ηλικίες 18-35 ετών που αφορούν τον καθορισμό των αναγκών ,δραστηριοτήτων τους, προτεραιοτήτων τους, δυσκολιών τους στη καθημερινότητα αλλά και τρόπους επικοινωνίας και οργάνωσης μεταξύ τους. Επιδίωξη είναι καλυτέρευση της περίθαλψης τους και ομαλή μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή .

Η ΕΛΕΑΝΑ εκπροσωπεί την Ελλάδα ως οργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα και στις δύο Ευρωπαϊκές μη κερδοσκοπικές και κυβερνητικές οργανώσεις .

Ευχαριστούμε  τη Δώρα Παπασταύρου, μέλος ΕΛΕΑΝΑ, για το άρθρο της

Επίσης, τα συγχαρητήρια μας στην Ρούλα Σταρά για την βράβευση της στο διαγωνισμό vision 2043

Τα παρακάτω link είναι το περιοδικό με την αναφορά στην βράβευση και ο ιστότοπος της eular αντίστοιχα:

EULAR issue 7 October 2014

http://www.eular.org/