Νέα & Άρθρα

2ο Φόρουμ Ανταλλαγής Εμπειριών μεταξύ Συλλόγων Ασθενών

2ο Φόρουμ Ανταλλαγής Εμπειριών μεταξύ Συλλόγων Ασθενών

2ο Φόρουμ Ανταλλαγής Εμπειριών μεταξύ Συλλόγων Ασθενών

Το δεύτερο Φόρουμ Ανταλλαγής Εμπειριών μεταξύ Συλλόγων Ασθενών έφτασε στο τέλος του.

Στο διήμερο σεμινάριο ενημερωθήκαμε για το μακροχρόνιο ταξίδι ενός φαρμάκου-διάρκειας από 10  μέχρι 15 έτη- μέχρι την έγκρισή του για ανθρώπινη χρήση, μια διαδικασία αρκετά περίπλοκη και σίγουρα δαπανηρή αλλά σωτήρια για τους νοσούντες.

Το κυριότερο εργαλείο για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων ονομάζεται κλινική μελέτη.Οι  διεπιστημονικές αυτές  έρευνες που διεξάγονται με αντικείμενο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας νέων φαρμάκων, έχουν σαν στόχο τη πρόληψη, την διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Οι έρευνες αυτές ωφελούν την οικονομία του κράτους, την κοινωνία αλλά και τον ίδιο τον νοσούντα. Ας μη ξεχνούμε ότι οι κλινικές μελέτες είναι όχημα για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής του ανθρώπου,  καθώς η πρόοδος βασίζεται στην έρευνα!

Ο κος Κώστας Πουλημένος, επικεφαλής του τμήματος λειτουργίας κλινικών μελετών της φαρμακοβιομηχανίας Roche Hellas, επισήμανε ότι επίσημες πληροφορίες και αποτελέσματα  για κάθε έρευνα, παρεμβατική στον άνθρωπο και μη, μπορούμε να βρούμε στο site clinicaltrials.gov. Οι εταιρίες έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους μέσα σε διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση κάθε ενέργειας. Ο κος Πουλημένος τόνισε τη χαμηλή θέση της Ελλάδας μας στη λίστα διενέργειας νέων  μελετών, λόγο κωλυσιεργιών κρατικών κυρίως φορέων. Στις πρώτες θέσεις βρίσκουμε χώρες όπως Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και άλλες.

Αξίζει να τονίσουμε ότι στη νομοθεσία κλινικών δοκιμών με την οποία έχει εναρμονιστεί η Ελλάδα, θα προστεθούν νέοι κανονισμοί το 2018 . Οι κανονισμοί αυτοί θα αφορούν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων όλων των κλινικών δοκιμών, τα οποία θα βρίσκονται διαθέσιμα για κάθε πολίτη σε απλή και κατανοητή  γραφή, καθώς και την υποχρεωτική συμμετοχή νοσούντων στη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου της έρευνας στην επιτροπή δεοντολογίας.

Η κα Κέλλυ Σπύρου, υπεύθυνη εγκρίσεων και αδειών κυκλοφορίας  φαρμάκων της Roche Hellas, μας εξήγησε το κανονιστικό πλαίσιο έγκρισης φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση στην Αμερική,στην Ευρώπη και τέλος στην Ελλάδα. Η κα Κατερίνα Μυλωνά ενημέρωσε για τις παραμέτρους που καθορίζουν τη τιμή του κάθε φαρμάκου και οι οποίες αφορούν το κόστος έρευνας και ανάπτυξης του φαρμάκου, την ύπαρξη ή μη εναλλακτικής θεραπευτικής, το πληθυσμό που απευθύνεται το φάρμακο, το όφελος που προσφέρει. Στην Ελλάδα, όπως και στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών το σύστημα τιμολόγησης που χρησιμοποιείται είναι των εξωτερικών τιμών αναφοράς για φάρμακα εντός καθεστώτος ευρεσιτεχνίας. Φυσικά, η σημαντικότητα δημιουργίας μητρώων ασθενών τονίστηκε άλλη μια φορά.

Η σημασία της φαρμακοεπαγρύπνησης   ήταν φυσικά παρούσα στη συζήτηση! Η στενή παρακολούθηση της πορείας του φαρμάκου στο κύκλο  ζωής συμβάλλει στη συμμόρφωση των νοσούντων, στη θεραπεία τους και σε μια ασφαλέστερη χρήση φαρμάκων. Στο στενό έλεγχο των φαρμάκων εμπλέκονται οι νοσούντες – καταναλωτές των φαρμάκων, οι υγειονομικές αρχές , ο κάτοχος κυκλοφορίας του φαρμάκου και οι επαγγελματίες υγείας. Η έγκυρη αναγνώριση ανεπιθύμητων συμβάντων και η αναφορά τους είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις ανεπιθύμητων συμβάντων όπως  υπερδοσολογία, η αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα, η λανθασμένη χρήση φαρμάκου και η υποψία πλαστού φαρμάκου, η αναφορά εγκυμοσύνης και η χρήση εκτός ένδειξης, που ίσως αποτελέσουν ένδειξη θεραπείας άλλου συμπτώματος ή ακόμα και νόσου.

Στους συμμετέχοντες μοιράστηκαν κάρτες αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών (κίτρινες κάρτες) και τις συμπληρώσαμε όλοι μαζί με το σωστό τρόπο. Συνοψίζοντας, η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών  είναι το κλειδί για την ασφάλεια του πολίτη.

Στο σεμινάριο ενημερωθήκαμε για θέματα, όπως τα βιολογικά και βιο-ομοειδή φάρμακα, καθώς και τη συμμετοχή των νοσούντων στη διαδικασία λήψης  αποφάσεων στις πολιτικές υγείας. Πολύ χρήσιμη ήταν η ενότητα ενημέρωσης των χρονίων νοσούντων για την αυτοδιαχείριση της νόσου τους.