Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Αρ. Πρωτ. 1430/9.10.2014

Αρ. Πρωτ. 1430/9.10.2014
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014
Προς
ΕΟΠΥΥ
Λεωφόρος Κηφισίας 39
15123, Μαρούσι

 

Υπόψη
Δημήτρη Κοντού
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

ανταποκρινόμενοι στην πρωτοβουλία της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να θέσει σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), θα θέλαμε να θέσουμε στην προσοχή σας τις ακόλουθες παρατηρήσεις σε ορισμένα εκ των άρθρων όπως προέκυψαν από την 3η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων & Γονέων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα:
Άρθρο 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Προτείνουμε αντί του ” χρόνιος ασθενής “να αναγραφεί ο ορισμός της χρόνιας νόσου : “Χρόνια νόσος ορίζεται η νόσος που παραμένει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, δεν υποχωρεί αυτόμα-τα, είναι πλήρως ιάσιμη πολύ σπάνια, έχει εξάρσεις και υφέσεις, επηρεάζει τη λειτουργική ικανότητα, απαιτεί μακροχρόνια επίβλεψη, παρακολούθηση και πιστοποιείται με την γνωμάτευση του θεράποντα ειδικού ιατρού.” Τα συχνότερα χρόνια νοσήματα είναι καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος (μαστός, έ-ντερο), αρθρίτιδα, παχυσαρκία, διαβήτης, άσθμα, επιληψία.
Άρθρο 6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Προτείνουμε να προστεθεί:
η) Ο αιματολογικός (γενική αίματος, ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών, CRP), βιοχημικός (τρανσαμινά-σες, αλκαλική φωσφατάση, γGt, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη) και ουροχημικός (γενική ούρων) έλεγχος να γίνεται τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο, για τα άτομα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά -ανοσοτροποποιητικά φάρμακα όπως μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη, κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίνη, σουλ-φασαλαζίνη, υδροξυχλωροκίνη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα φροντίδας και τη σύσταση του θεράποντα ιατρού.

Άρθρο 8. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Προτείνουμε να προστεθεί στην τρίτη παράγραφο του άρθρου «τα παραπεμπτικά να εκτελούνται υπο-χρεωτικά εντός τριάντα (30) έως και εξήντα (60) ημερών..»
Προτείνουμε στην πέμπτη παράγραφο του άρθρου να προστεθεί και 0% ποσοστό συμμετοχής των α-σφαλισμένων για τα χρόνια νοσήματα με γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού.

Άρθρο 10. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στην παράγραφο Ζ προτείνουμε να εξαιρεθούν του νοσηλίου ως ι) στην υποπαράγραφο 2.7 (ιατρικές πράξεις) ο υπέρηχος μυοσκελετικού διενεργούμενος από ακτινολόγο ή ρευματολόγο ή παιδορευματολό-γο.

Άρθρο 14. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Στην παράγραφο Α1. δ στα νοσήματα του κολλαγόνου προτείνουμε να προστεθεί η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, το σκληρόδερμα και η μυοσίτιδα.

Άρθρο 15. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Στο παράρτημα του άρθρου 15 στην αρχή της σελίδας 52 που αφορά στις αποζημιώσεις του άκρου πο-δός γράφει: ειδικά πέλματα : παιδια 6 – 12 μηνες / ενηλικες μετά 2 χρονια.
Προτείνουμε να προστεθεί στους πάσχοντες απο ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, οστεο-αρθρίτιδα, νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα.

α/α ειδος ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
πέλμα εξατομικευμένο ανά τεμάχιο 34,00 ευρώ κάθε χρόνο
θεραπευτικά υποδήματα με ενθετα πέλματα, ανα ζεύγος 115,20 ευρώ κάθε δύο χρόνια (δύο ζεύγη τη φορά)

Με εκτίμηση,
Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Συλλόγων Ατόμων και Γονέων παιδιών
με Ρευματικά Νοσήματα

 Δημήτριος Κασίμος
Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α)
Email: info@arthritis.org.gr
 Κατερίνα Κουτσογιάννη
Πρόεδρος, Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης
Email: sylogosreum.crete@gmail.com
 Ελένη Ρέπα
Πρόεδρος, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες
Email: elina.repa@gmail.com
 Ευθαλία Γεωργά
Πρόεδρος, Δωδεκανησιακός Σύλλογος Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και Λύκου «ΘΑΛΕΙΑ».
Email: info@thalia.gr
 Γεράσιμος Ρεπάσος
Πρόεδρος, Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Ρευματοπάθεια
Email:goneisnia@gmail.com